Sitemizin kayıtlı üyelerinden ve kaydolmadan alışveriş yapan müşterilerinden topladığı bilgiler, bilgilerin kullanımı ile ilgili politikası ile Üyelerin ve kaydolmadan alışveriş yapan müşterilerin sahip olduğu haklar, sitemizce toplanan çerezler… aşağıda sıralanmıştır:

TOPLANAN VERİLER

1. Sitemizden bir ürün aldığınızda, alım satım işleminin bir parçası olarak sizden isim-soy isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, kart bilgileri ( fatura için ) gibi bazı kişisel bilgilerinizi talep ederiz ve saklarız. Ayrıca sitemize girdiğinizde sunucularımız otomatik olarak; bilgisayarınızın internet protokol (IP) adresini kaydederek hangi tarayıcıyı ve dilleri kullandığınızı belirler ve böylece size daha iyi hizmet vermemizi sağlar.

2. Eğer e-posta ile bizden haber almayı kabul ettiyseniz, izninize istinaden size e-posta aracılığıyla sitemizle ilgili güncellemeler, kampanyalar, özel günler veya yeni ürünlerimiz hakkında bilgi gönderebiliriz.

VERİLERİN TOPLANMA ŞEKLİ

Kişisel verileriniz;

1- Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla,

2- Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığıyla,

3- Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamlar aracılığıyla,

4- Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

TOPLANAN VERİLERİN KULLANIMI

1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) ve sair diğer mevzuat hükümleri uyarınca verileriniz toplanılacak ve kullanılacaktır.

2. 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

3. 6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

4. Paylaştığınız kişisel veriler aşağıdaki sebeplerle, KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

– Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için

–  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için

– Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

– Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için.

5. Yukarıda belirtilen amaçlarla, firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamız olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

1. Elektronik posta adresiniz ve kişisel bilgileriniz hiçbir gerekçe ile Anfor Aksesuar ve iştirakleri dışındaki kuruluşlara dağıtılarak reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. 

2. Bize verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer üyelere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, firmamızın kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 


3. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. 


4. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz. 

5. Kayıt esnasında doğum tarihinizi/ doğum gününüzü bildirmeniz ve onay vermeniz halinde; Anfor Aksesuar tarafından, adresinize doğum günü hediyesi gönderilmesine onay vermiş sayılırsınız.


6. Sitemizden yaptığınız alışverişlerde vermiş olduğunuz kredi kartı bilgileri kesinlikle tarafımızdan kayıt altına alınmamaktadır. Kişisel bilgilerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi asla e-posta veya sms yolu ile talep etmeyiz. Anfor Aksesuar hiçbir müşterisinin kredi kartı bilgilerini sisteminde saklamamaktadır. Bu sebepten dolayı kendi kredi kartı güvenliğiniz için, her sipariş oluşturma aşamasında kart bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmektedir.

Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.

KULLANILAN ÇEREZLER

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Biz de Web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanmaktayız. Bu teknolojiler, web sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileri web sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de ilgili teknolojiler kullanılabilir. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir.

Peki kullanılan çerezler nelerdir? Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve web uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilmektedir (örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklandığında çerez tarafından kullanıcı adının kaydedilmesi). Bu çerezler ancak sizin onayınızın bulunması koşuluyla kaydedilmektedir.

Anfor Aksesuar sitesi tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. İlgili veri elde etme araçları genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır. İnternet sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek, İnternet siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak, Siz (aygıtınız veya tarayıcı önbelleğiniz üzerinde) ve internet sitelerinin kullanımı hakkında bilgileri saklamak, Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak, İnternet sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek ve kişiselleştirmek, Sitede satışı yapılan ürünlerin tanıtımlarını doğru kitlelere sunmak, İnternet sitelerinin, sizin firmamızın güvenliğini sağlamak.

Sitemizde kullanılan çerezler gerekli çerezler ve analitik çerezlerdir. Gerekli çerezler, internet sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza ve giriş yapmanıza yardımcı olurlar. Analitik çerezler, sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını tespit edebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Analitik çerezler, sizin web sitemizi nasıl kullandığınızı ve sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, sitemizi optimize edip geliştirmek ve sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında görüntülediğiniz sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve verilen sayfaya yaptığınız (fare) tıklama sayısı, fare hareketleriniz, görüntü kaydırma aktiviteniz, kullandığınız arama terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi ayrıntılar bulunmaktadır.

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamazsınız. ( Çerezleri kapatmak için; Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeğini kullanabilirsiniz. Internet Explorer kullanıcıları için “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini kullanabilirsiniz. Firefox kulllanıcıları için “Araçlar/ Seçenekler’/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz. )

SİZİN ( VERİ SAHİBİNİN ) HAKLARI

Kişisel Veri Sahibi’nin KVKK Kapsamında hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Avukat Ezgi Yıldız