MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

1) SATICI: Anfor aksesuar – Mehmet Salih Yıldız

Tepeüstü Mahallesi, Alemdağ Cad., Öztürk Sokak, 45/4, Ümraniye/İstanbul

0538 308 28 62 Whatsap / bilgi@anforaksesuar.com

ALICI : Adı / Soyadı / Ünvanı : (Satın alanın adı, soyadı, ünvanı)

Adresi: (Satın alanın fatura adresi)

Telefon: (Satın alanın telefonu)

E-mail: (Satın alanın e-posta adresi)

( Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. )

KONU

İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait www.anforaksesuar.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih {Sipariş Tarihi} :

Sipariş Edilen
Ürün Adı – Adedi :

Ödenecek

Toplam Tutar :

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

GENEL HÜKÜMLER

1 – Alıcı, bilgi@anforaksesuar.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri, ön bilgilendirme formunu, site kullanım ve satış sözleşmesini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 7 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak sitemizce anlaşmalı olan kargo firması aracılığıyla kargoya verilir.

Kargo firmalarının yoğunluğu veya kusuru nedeniyle oluşacak gecikmelerden firmamız sorumlu değildir.

Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden şirketimiz sorumlu değildir.

3- Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcını tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5- Alıcı alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının, alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir. Eğer alıcı ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın satıcı banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

6- Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde aşağıdaki madde ( madde 7 ) hükümleri geçerli olacaktır.

7-Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 14 günlük süre içinde toplam bedeli alıcıya iade eder.

8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

9- İş bu sözleşme ile gönderdiğiniz tüm kayıt bilgilerinin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını ayrıca oluşacak değişiklikleri tarafımıza derhal bildireceğinizi taahhüt etmiş olursunuz.

CAYMA HAKKI VE ÜRÜN İADELERİ

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcıya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün cayma hakkı kullanılamayacak ürün kategorisinde olmaması şarttır.

İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir). Bu belgelerin ve iade edilen ürünün ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişlerde satıcı tarafından, yurtdışı siparişlerde alıcı tarafından karşılanır. Satıcı, ürün satılırken alıcıdan alınan kargo ücretini iade etmekle yükümlü değildir.

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ücret iadeleri hakkında yukarıdaki maddeler uygulanacaktır, ancak tarafımızca bankaya iade dilen ödemelerin alıcı hesabına yansıması konusundaki süreç ve aksaklıklardan şirketimiz sorumlu değildir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, küpeler ( sağlık açısından ), satıcıdan kaynaklanmayan nedenlerle iade edilen ve kişiye özel üretim yapılan hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanılması; ürünün ambalajının bozulmamış, dürüstlük kurallarına aykırı olarak deneme yapılmamış, deneme harici ürünün kullanımının yapılmamış olması şartına bağlıdır.

YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında doğacak hukuki ve cezai, dava ve takiplerde İstanbul Anadolu adliyeleri yetkili ve görevlidir. Taraflar arasında doğacak hukuki ve cezai uyuşmazlıklarda Türk Hukuk sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI

UNVAN İMZA

ALICI AD SOYAD/TC NO

( Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı

ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgilendirme

formlarını iş bu sözleşmeyi ve diğer sözleşmeleri okuyup

bilgi sahibi oldum. )

( Verdiğim bilgilerin güncel ve doğru olduğunu beyan ederim )

İMZA

Avukat Ezgi Yıldız